Svi oni koji puše kao i ne pušači su upoznati sa činjenicom štetnosti

pušenja po zdravlje ali neke to nimalo ne zabrinjava.

na svaki argument oni imaju kontra argument tako da je to nemoguća misija.

razni su vidovi borbe kako pojedinaca tako i društva protiv pušenja a

broj pušača se ne samnjuje.

Neki od pušača prelaze na one kako kažu ” ligh cigarete” misleći da na

taj način u organizam unose manje katrana i nikotina.

Nauka se pozabavila i tim problemom pa se došlo do spoznaje da oni koji

konzumitraju ovu vrstu cigareta imaju veće šanse da obole od raka.

Ova vrsta cigareta u sredini filtera ima rupicu a već pedeset godina se

predstavlja kao zdravija cigareta.

Baš ta rupica pušačima obezbjeđuje veću količinu dimacigarete a time

unose i veću koliinu toksina i hemikalija.

Rupica u filteru obezbjeđuje brže sgorijevanje cigarete i tako se stvara

više kancerogenih elemenata koje čovjek unosi u sebe.