Ovo je pet činjenica o korona virusu koji su ostai misterija… – Savjeti za deset
Vijesti Zanimljivosti

Ovo je pet činjenica o korona virusu koji su ostai misterija…

U ovo vrijeme pandemije korona virusa sve su češće tvrdnje da je riječ

više o ekonomskoj nego o zdravstvenoj pošasti.

Kada se sagledavaju posljedice tu su donekle i u pravu a tome doprinose i

različite izjave doktora i drugih medicinskih stručnjaka kojima se daju

zbunjujući podaci koji se kasnije pokažu netačni.

Ostaje pet činjenica koje su nerazjašnjene:

1. Virus sa ljudi se ne prenosi na životinje

Prvobitno saopštenje je bilo da je virus prešao sa slijepog miša na čovjeka

a onda je počelo da se priča kako ljudi virus ne mogu prenijeti na životinje.

Vrijeme je pokazalo pa se otkrilo da su neki vlasnici prenijeli virus na mačke

i tigrove objašnjenje naučnika je bilo da se radi o mutiranom virusu i da

je počela transmisija na životinje.

2. Potenciralo se a i pokazalo da su mladi zdravi i otporni na virus

Na samom početku pandemije tvrdilo se da mlada osobe i zdrave osobe

mogu biti mirne jer su otporne na virus dok one osobe koje imaju lošiji

imunološki sistem, višak kilograma nisu otporne.

To se pokazalo da nije tačno pošto su na respiratore stizale i zdrave

made osobe koje su se bavile aktivno sportom, vodili računa o ishrani

i redovno vršili kontrole zdravlja.

3. Na testu se pokaže negativan rezultata a osoba pozitivna

U svijetu se svakog dana radi hiljadama testova za koje se pokazalo da

nisu baš bezbijedni i tačni uvijekl.

Kod mnogih se pokazalo da su rezultati testa bili negativni a tri dana nakon toga

primljeni su u bolnice sa pozitivnim testom.

Oglasi – Advertisement