Ovo je odličan način testiranja vida. Pronađite slovo ” C ” u manje od minute…

0
423

Danas kada velika većina, bolje reći skoro svi gledaju u razne monitore,

ekrane i slično vid slabi i gudi svoju oštrinu.

Jako je bitno odvajanje vremena za povremene odmore očima a da vidite

kako najlakše da testirate svoj vid.

Ovo je jedna od najboljih načina testiranja očiju koji se može naći na

društvenim mrežama a traje jednu minutu.

Na prvu većina će reći da test nije nimalo težak i da se traženo slovo

” C ” može naći ali kada proevedete nekoliko sekundi shvatite da to i

nije baš tako jednostavan zadatak.

Jako je malo onih koi uspijevaju pronaći traženo slovo na slici u zadatom

vremenu ili za kraće vrijeme.

Oni koji su uspjeli i koji uspiju da otkriju slovo ” C ” ispod zadatog vremena

najčešće su ispod dvadeset pet godina starosti čiji je vid inače manje oštećen

nego kod odraslih osoba.

Svi koji uspiju da pronađu traženo slovo u zadatom roku ili ranije treba da

znaju da imaju dobar vid a ako ste stariji oddvadeset et onda imate izuzetan vid.