Izbušiti rupu bilo gdje a na pločicama je poseban problem i tek kada

treba shvatite koliko e to problem.

Burgija se miče i nikako da stane tamo gsdje treba i rupa je jako

rijetko tamo gdje mi želimo da bude.

Da bsite to izbjegli poslužite se malim trikovima velikih majstora.

Kada bušite pločice na ovaj način greške se neće dešavati a rupa će da bude

tamo gdje smo i naumili.

Za taj poduhvat vam je potrebno:

– Bušilica naravno kojom bušimo

– ljepljiva traka bilo kakva

– burgija odgovarajuće veličine

Većina misli kako je lako rupu izbušiti ali nije sve kako izgefda.

Treba sve isprobatti pa tek onda komentarisati.

Ako se poslužite ovoim trikom možete da napravite rupu i to jako precizno.

Prilikom bušenja rupa posebno na pločicama treba da se ima na umu da se

tu griješiti nikako ne smije.

Pločica koja se pokvari nema popravljanja više.

Da postavite sve što vam treba u kupatilu i to na mjestu koje vama odgovara.

Potrebno je da uzmete ljepljivu traku koja se koristi od molera.

Samo postavize unakrsno dvije ove trake.