OVA SRPSKA PREZIMENA SU NEKADA IMALI SAMO PLEMIĆI: Provjerite da li je i vaše na spisku

0

To što je karakteristično za srpska prezimena je da se čak oko dvije trećine njih završava na “ić” pa je i dosta njih nastalo od muškog pretka, dok ima naravno i onih koji vode žensko porijeklo pa se zovu matronimi.

Mnogo porodica postoji koje nisu u srodstvu, ali ipak nose isto prezime,a tako je sam nastanak današnjih prezimena povezan sa vladavinom kneza Aleksandra Karađorđevića koji je odnio akt da je potrebno da se uspostave trajna prezimena i to po najznačajinima i najstarijim precima u porodici.

Isto tako imamo i dosta dokumenata koji se nalaze u manastirima i na drugom mjestu, a gdje se može vidjeti da su se neki preci slično prezivali kao mi danas, pa tako postoje neka prezimena koja se nalaze u tim dokumentima i koji su zapravo nosile plemićke porodice u srednjem vijeku te dinastije vladara.

Prezime Drakulić je jedno od njih i ono je nastalo od riječi drakul što znači zmaj, dok je u Srbiji prisutno već od 11 vijeka. Prezime Divac je prezime koji se mogu da pronađu već u dokumentima iz 15 vijeka, pa je to također jedno od prezimena.

Prezime Jakšić je preizme koje je zapravo nekada prije nosila poznata plemićka porodica koja je sa vojim herojstvom u borbi protiv Turaka oduševila Mađare, pa je njima tadašnji ugarski kralj dao plemićku titulu i prozvao je njih stubovima hrišćanstva u ovome području. Prezime Lazarević također spada u jedno od tih prezimena koji su vladarska porodica iz 14 i 15. vijeka, a ostatak teksta o ovome možete pročitati na linku OVDJE.