Otišla se poroditi a kada su doktori vidjeli naborano lice šokirali se… – Savjeti za deset

Otišla se poroditi a kada su doktori vidjeli naborano lice šokirali se…

Kada bi je trebalo opisati bilo bi izborano lice, maljava leđa i lice straca.

Snimak ove rođene bebe je obišao svijet munjevitom brzinom.

Mnogi su se šokirali zbog izgkeda bebe koja je podsjećala na starca od 80 godina samo

što je bilo u malom tijelu.

Beba je rođena u bangladešu a rošena je sa progerijom bolešću koja karakteriše starce.

Bolest je preuranjeno starenje i kratak životni vijek.

jako teško obvakve osobe da dožoive dvadeset godina života jer su poput malih staraca.

mali dječak u ovom sluaju je imao nesreću da je rođen kao jedan u osam miliona

sličajeva sa ovom bolešću.

Iznenađeni su ovim saznanjem ali roditelji su prepu i ljubavi premasvom sinčiću za koga

se nadaju da će imati zdrav i sretan život.

kako već imaju kčerku sinu su se obradovali ali bolest je tu.

zahvaljuju se Bogu i ne žale zbog bolesti sina.

Oni kažu da svbog sina neće nikad ostaviti.

Pogledajte video snimak o tom dječačiću: