Poduzetnik iz Srpca Vojin Kusić koji ima 69 godina bavio se

proizvodnjom predmeta od plastike a ovih je dana ostvario svoj dječački san.

On je sagradio kuću koja se okreče..

Ideja je bila tu kada mu je bilo devetnaest godina dok je gledao

u Beogradu na stanici okretaljku za lokomotive,

On ima firmu sa trideset devet uposlenika a djeca su preuzela polako

posao oko proizvodnje plastike pa se on mogao posvetiti svom snu.

On je počeo prvo da sakuplja materijal za grad nju te kuće na okretranje

i radio je na 200 metara daLJE OD SVOJE KUĆE.

u POČETKU SU GA DJECA ODGOVARALA od toga ali su na kraju odustali

kafda su vidjeli da nema odustajanja pa su nastojali da pomognu koliko

im je on dozvoljavao.

Iskopao je i izlio šestougaoni temelj pa ke na njega postavio dvanaest valjaka

koje je nabavio iz vojne samohotke

na valjke je postavio kružnu traku sa ležajevima i zupčanicima pa je sve

povezao sa izuzetno jakim motorom sa reduktorom.

Na traci je podigao sprat i potkrovlje od laganih materijala.

Postavio je da se kuća okrene u dvadeset četiri sata a može i znatno brže.

Pozvao je on prijatelje i kako su sjedili i kartali a kuća se okretala

neki su pomuislili da im se vrti u gkavi .