Ovo vrijeme za mnge balkance nije nikako dobro jer se gube mnogi

kvaliteti na koje smo bii ponosni.

Danas je postala trka za novcem i prstižom pa se zarada gleda jer

je ona ta koja obezbjeđuje baš to.

Ali da bi se postigla bolja zarada poseže se za mnogim stvarima koje

nisu nikako dobre a kažu radi zaštite je samo.

Kvalitet robe koja se prodaje je sve lošiji a mora se dobro gledati.

Danas donosimo priču o čajevima koje konzumiramo posebno u ovom vremenu

kada su vani hladniji dani.

Sve se više pesticida koristi i u industriji za proizvodnju čaja.

To je saznanje koje šokita a najgore je varanje na deklaraciama

koje se stavljaju na pakovanja a ne odražavaju stavrno stanje.

Kako se čajevi najčešće koriste radi otklanjanja otrova iz organizma

u ovim slulajevima činimo dupnu štetu.

Prilikom proizvdonje čajeva za zaštitu se koriste sve opasniji pesticidi

a na sigurnost potrošača se malo gkeda.

Urađene su analize nekih čajeva apa se pokazalo da najviše pesticida imaju

Lipton, Tazo, Tragar, Tea i drugi.

Samo nam ostaje da dobro pazite šta kupujete radi zdravlja.