Stručnjaci su oformili kompjuterski model MIT koji je

predvidio kraj civilizacije.

Model kompjutera je razvijen 1973 godine i u njega se unose

relevantni podaci koje obrađuje i po njemu kraj nama poznate

civilizacije je neminovan.

Po predviđanju ovog super kompjutera početak kraja se predviđa za

2020 godinu a kraj se predviđa za 2040 godinu.

Po predviđanjima ovog super kompjutera apokalipsa je neizbježna.

Njegov program je razvijen 1973 godine i nazvan je World One a

razvio ga je tim stručnjaka sa MIT-a.

Džej Forester je taj koji je osmilio ciujeli program za kompjuter.

Program je razvijen na zahtjev kluba of Roma a trebalo je da se

vidi globalna održivost.

Ono što iznenađuje sve jeste rezultat kalkulacija koje daje računar.

Po njegovom predviđanju nivo zagađenja kao i broj stanovnika će izazvati

kolaps do 2040 godine.

Po tom programu rast broja stanovnika i industrijski rast nikako

neće moći da opstanu dvadesetak godina.

Cijeli izvještaj je napravljen odmah po kompletiranju programa i krilo se

to do nedavno kada je australijski ABC objavio originalni izvještaj.