Ono što je predvidio super kompjuter su krili. Po njemu kraj čovječanstva kreće 2020 godine… – Savjeti za deset

Ono što je predvidio super kompjuter su krili. Po njemu kraj čovječanstva kreće 2020 godine…

Stručnjaci su oformili kompjuterski model MIT koji je

predvidio kraj civilizacije.

Model kompjutera je razvijen 1973 godine i u njega se unose

relevantni podaci koje obrađuje i po njemu kraj nama poznate

civilizacije je neminovan.

Po predviđanju ovog super kompjutera početak kraja se predviđa za

2020 godinu a kraj se predviđa za 2040 godinu.

Po predviđanjima ovog super kompjutera apokalipsa je neizbježna.

Njegov program je razvijen 1973 godine i nazvan je World One a

razvio ga je tim stručnjaka sa MIT-a.

Džej Forester je taj koji je osmilio ciujeli program za kompjuter.

Program je razvijen na zahtjev kluba of Roma a trebalo je da se

vidi globalna održivost.

Ono što iznenađuje sve jeste rezultat kalkulacija koje daje računar.

Po njegovom predviđanju nivo zagađenja kao i broj stanovnika će izazvati

kolaps do 2040 godine.

Po tom programu rast broja stanovnika i industrijski rast nikako

neće moći da opstanu dvadesetak godina.

Cijeli izvještaj je napravljen odmah po kompletiranju programa i krilo se

to do nedavno kada je australijski ABC objavio originalni izvještaj.