Svima nammje poznatokoliko je duhan štetan pozdravlje i o tome

se govori svakog dana ali takve poruke do pušača ne dopiru baš .

Broj onih koji uživaju u cigaretama se ne smanjuje adruštvo čini

velike napore kako bi raznim metodama ukazalo na štetnost duhana i duhanskog dima.

Mnogi od pušača radi umirenja savjesti i samih sebe prelaze na kako

kažumone blađe cigarete ( light ).

Po njihovom mišljenju ne summanje štetne od drugih cigareta jer kako

kažumimaju manji procenat nikotina i katrana u sebi.

Sve se prazilo i proučavalo pa se dokazalo da oni koji su prešli na

te lakše cigarete imaju znatno većešanse da obole od tumora pluća

ili nekih srčanih bolesti.

Light cigarete u sredini imaju male rupice a kroz njih pušač udiše znatno više

dima kojimje otrovan.

Od njih se u plućima nakupljaju štetne hemikalije.

U svakom slučaju bitno je da se upozori a na svakom je da donese odluku da li

nastavi sa pušenjem ili ne.

Treba dase uvijek ističe da ne štete samo sebi već i svojim bližnjim.