Ona je kao i mnogo drugih krenula u potrazi za boljim životom

putrem ka zapadnoj EWvropi.

Njen krajnji cilj je bila Njamačka a put ju je vodio preko Srbije.

Otišla je ona tamo i radila je jedno vrijeme ali je vidjela da tamo

nbema onog šta je ona tražila a to je taj nekakav bolji žiuvot

krenula je nazad istim putem kojim je i došla.

Put je ponovo vodio preko Srbije.

Na tom se putovanu zaustavila kod manastira Rakovica gdje je razapela svoj

šator a izrazila je đelju da vidi i upozna život u manastiru.

Nije očekivala ali su je mještan odbili bolje rečeno otjerali su je.

Rečeno joj je da u manastiru nema mjesta za nju i njenog Boga.

Kako piđe Kurir pravoslavna crkva se oglasila u tom povodu i objasnila

kako nisu tada imali slobodnih kreveta ali istina je sasvim drugačija.

Nisu je put+stili na konak samo radi toga što je muslimanka.ć

Kasnije je uslijedilo pravdanje od strane crkvenih velikodostojnika

sa raznim izgovorima ali je priča otišla širom svijeta.