Ovakva anomalija dolazi bez simptoma pa je stoga i trebalo mnogo vremena

da se kod Maddie odredi dijagnoza.

Njoj je dvadeset jedna godina a dijagnosticirana joj je anomalija maternice

koja pogađa jednu od tri hiljade žena.

Ona ima i dvije vagine i dva cerviksa.

Ona je sa dvanaest dobila menstruaciju i kada bi stavljala tampone

i dalje bi krvarila.

Malo malo pa bi završavala u bolnici zbog problema sa jajnicima-.,

Radeći ultrazvuk otkriveno joj je sve i rečeno joj je za dvije maternice.

Kako je ovo često bez simptoma pa je zbog toga teško i da se otkrije na vrijeme.

Bio je najveći problem da li će moći ostati trudna i imati djecu.

OBjasnili su joj da može ostati trudna i na koji način.

Ona je dječku objasnila o čemu se radi pa su riješili da će čekati do braka.

On je mislio kako je to zaista zanimljivo pa je mnogo istraživao o tome.

Bitno je bilo daje zdrava i pržao joj je podršku a se*s je bio jako bolan.

Kod nje lijeva va*ina je znatno manja pa su sve radili u desnoj.

Doktori su maknuli jednu pregradu pa je sada samo jedna va*ina za koju sama

kroz šalu kaže da je super.