Odlazak na groblje nije nikome jednostavno posebno što je većina na

takvim mjestima da je teško pristupačno a ako su osobe starije problem je veći.

Ali nije proble,m tu već što odlazak na groblje zna biti veoma mučan a

nekada i bolan što je iskusila Dragica Vukić, sedamdeset jednogiišnjakinja iz Zadra.

Ona je na nekoliko mjeseci ranije sahranila supruga i došla je na groblje

prvi put nakon toga.

Obavila je sve što je trebala na groblju i odmakla se malo odnosno nekoliko koraka

unazad kako bi sve vidjela preksrtila se i tada je čula puckanje pod nogama.

Pod nogama starice bukvalno se zemlja otvorila jer je pukla ploča i Dragica je

počela padati dola.

Na svu sreću uspjela je da raširi ruke i tako se zadrži da ne propadne potpuno.

Povrijedila se ona tom prilikom jako .

Od posljedica povreda ni vodu nije u stanju sama da pije.

Noćima ne spava jer takav scenaruio nema ni u filmovima strave.

Strah joj ne dozvoljava da zatvori oči.

Stalno vidi crnu rupu bezdan a miris zemlje joj se uvukao u nos.

Od momenta propadanja prošla su dva sata dok niue naišao jedna par koji ju je izvukao.

Stigla je pomoć a Dragica sada traži odštetu.