sKORO SVAKOG DANA DOBIJATE PO NEKOIKO NOVIH IDEJA KAKO SE NEŠTO UPOTREBLJAVA.

Obično se to odnosi na potrošenu ambalažu kako bi se dobila nova vrijednost

koja vam može koristiti kasnije.

Zato umjesto da bacate u smeće neke od tih premeta je dovoljno malo preptraviti

i dobiti neko korisno rješenje koje će sigurno olakšati svakodnevnicu.

Ova žena o kojoj se danas govori je došla na ideju i uradilagenijalan trik.

Obično kada se vidi šta je urađeno vama je čudno kako se toga niste vi sjetili.

Ona je uzela praznu bocu od šampna i oprala unutrašnjost dobro.

Isjekla je dno šampona i stavila na česmu.

Na takav način je omogućila djeci da mogu lakše da dohvate česmu.

na taj način svojoj djeci usađuje naviku redovnog pranja ruku prije i poslije obroka.

Pogledajte video koji je u nastavku: