Sve što se nabavi ono traje neko vrijeme jer se koristi a onda

treba da se zamijeni što zbog mode što zbig starosti.

Lak za kosu je taj koji se navacvlja i uvijek treba a posebbo

kod onih koji znaju i za njegove druge primjene.

Za sada alternative laku nema a može se zaista koristiti na više načina.

Mišljenje koje je uvrijeđže o da se lak za kosu koristi spram imena je

pogrešno jer se može kpristiti za više stvari.

Vidjeli smo kako lak za kosu skida mrlje sa kožnog namještaja.

Želite li nešto što ste nacrtali nabetonskoj podlozijednostavno to

poprskajte palom za kosu i trajazt će sigurno je duže.

Ako se desi da imate problema da uvučete konac u iglu jer se uvijek jedan

dio skreće u stranu i tu vam je lak prava stvar jer treba samo da

ga poprskate na konac.

Cviječu očuvati svježinu možete na način da ga porskate sa lakom za kosu.

Ako vam se pokvari rajflešus dovoljno je da se porpska lakom za kosu

i tako ćete mu produžiti vijek trajanja.

Kada djeci napušete balone onda uzmete lak za kosu i duže će da traju.

Pogledajte još neke upotrebne vrijednosti laka za kosu.