On je živ bio sahranjen što je strah svakog i to mu je noćna mora.

Ljudska vrsta je takva da hoće sve da proba pa je vaj čovjek tražio

a nije imao straha i bojazni od toga.

On se zove Džon Edvards i donio je odluku da isproba.

Njegova odluka je bila da ga sahrane živa na tri dana i tri noći i

da bude zakopan u sanduku.

Ali naravno nije to bio pravi mrtvački sanduk odnosno klasični jer u

takvom nebi preživio tri dana sigurno je.

Za njega je urađen poseban sanduk koji je imao osvjetljenje i bio je

opremljen svim pa se čak mogao ukjlučiti na društvene mreže.

Mnogi kažu kako je ovo avantura ali njemu je bio cilj da sazna šta se dešava.

On je šezdeset jednogodišnji muškareac koji je bio alkoholičar i narkoman.

Od zadnjeg uzimanja alkohola i droge prošlo je više od dvadeset godina.

On ističe da se boraveći u sanduku susreo sa Bogom.

Pogledajte video o njemu: