On je sahranio sina a on se nakon nekoliko dana javio telefonom… – Savjeti za deset

On je sahranio sina a on se nakon nekoliko dana javio telefonom…

Ovakve stvari su nevjerovatne i neshvatljive a nažalost dešavaju se.

Njegovo ime je Frenk Kreig kome je osamdeset dvije godine i doživio

je baš pravi šok.

Šok je uslijedio kada je na telefonu čuo glas vog preminulog sina

kome je pedeset sedam godina i kako je on mislio kojeg je sahranio.

On je sina sahranio jedanaest dana ranije.

Frank je dobio obavijest iz policije da je njegov sin pronađen mrtav

na ulici kao bskućnik a identifikacija je urađena na osnovu otisaka

prstiju koje su imali u bazi podataka.

Porodica je nakon svih priprema preuzela tijelo koje je bilo u sanduku

i nisu ništa provjeravali.

Nakon nekog vremena na telefon je čuo glas ” Tvoj sin je živ” a to je

bio glas prijatelja njegovog sina Bila Šinkera.

Nakpn tog na telefon je čuo imsvog sina kako kaže ” Ćao tata”.

Kako je njegov sin imao psihičkih problema kada mu je javljeno da je nađen

mrtav samo jew preuzeo tojelo.