Odjeća se mora prati. Ovo je najbolji način u vrijeme epidemije korona virusa…

0
346

Već smo svi naučili da treba držati socijalnu distancu ali nje se

ne pridržavamo baš uvijem.

Često treba prati ruke,nositi masku i rukavice ali šta sa dojećom.

Jako je mnogo nepoznatog vezano za to posebno što se zna da se girus

sa osobe na osobu prenosi disanjem ili kapljičnim putem.

Ono kada ste izašli vani i uradili neophodno istaknuto je da nema potrebe

da se presvlačite u cjelosti.

Odjeća po stručnjacima neće biti izvor izlaganja izuzev ako zaražena

osoba nije imala dosta dodira sa odjećom.

najgore je ako je kašljala na vašu odjeću ili brsao nos tokom zaraze.

Zato se daju neke smjernice postupanja sa određenom vrstom odjeće, posteljinom,

kao i drugim predmetima koji se trebaju prati.

Ukoliko trebate dirati odjeću zaražene osobe tada treba da nosite rukavice.

Rukavice nakonte upotrebe se obavezno bacaju dok se one za višekratnu upotrebu

mogu dezinfikovati i očistiti.

Nikako se nebi trebao istresati prljav veš za pranje radi širenja virusa.

Odjeća zaražene osobe se može prati sa ostalom odjećom ali se mora voditi

računa da to bude na najtoplije za šta je moguće.

Čim skinete rukavice sa ruku istebtreba detaljno orati i uraditi dezinfekciju.