Uslovi za nastanak tornada na balkanu su sve povokjniji nego prije

pedeset godina gledajući neke aspekte.

Skoro pa cijeli zapadni Balkan u zadnje vrijeme pogađa veliko nevrijeme.

Srbija i BiH su za dlaku izbjegle nevrijeme koje je pogodilo Hrvatsku i Crnu Goru.

U Herceg nNovom se nedavno pojavila pijavica koja je napravila velike

štete na kućama i napravila haos po gradu.

Evakuisano je bilo više od pedeset porodica.

Tornada se u zadnje vrijeme pojavljuju sve češće a samo tokom prošle

godine više puta je opustošena Srbija.

Struka tvrdi da su pojave pijavica posljedica nastanka razlika u bliskom

susretu dva pritiska u stvari kada se miješaju topli i hladni vazduh u atmosferi.

Kada se desi da je temperatura viša samo za stepen odmah se u vazduhu

povećava procenat vodene pare za sedam puta koja je gorivo za ostale promjene

koje se dešavaju u atmosferi.

To je razlog i grmljavine, pojave grada ali i stvaranja tornada.