Od pustinje je napravio raj. Trajalo je 37 godina i ne žali… – Savjeti za deset
Zanimljivosti

Od pustinje je napravio raj. Trajalo je 37 godina i ne žali…

Ova priča zaslužuje pažnju jer je čovjek zaista un entuzijazma i uspio

je što mnogi ni ne sanjaju.

On je dio pustinje pretvorio u raj na zemlji.

Dio pustinje koju je čovjek pretvorio u raj oazu nalazi se na Majuli

a nekada je i bila raj životinjskog svijeta.

Onaj ko sve uništava uspio je i tu oazu uništiti i pretvoriti u pustaru.

Čovjek je taj koji od svega pravi pakao pa je i taj nekada raj pretvoren

u pješčanu pustinju.

Sve što je postojalo isječeno je i nakon svega samo može biti pustoš.

Jedna čovjek nije mogao da preboli taj raj koji je uništen pa je donio

odluku da poduzme ono što je u njegovoj moći.

Radio je on punih trideset sedam godina i uspio je ponovo od pustinje

da stvori raj na zemlji.

Njegova šuma danas ima veičinu central parka a i životinje su se već

počele vračati u nju.

Prvi stanovnici njegove oaze su bili slonovi i onda tigrovi i redom

je počeo povratak životinja.

Pogledajte kako izgleda djelo ruku ovog čovjeka:

Oglasi – Advertisement