Od krvnih grupa jedna je najopasnija. Svi bi trebalo da znaju ovo…

0
364

Krv sama po sebi oduvijek je privlačila stručnjake da je istražuju

i taj proces traje i danas.

Jako puno ima informacija o krvnim grupama ali se jedna izdvaja

kao najopasnija a saznajte šta to znači.

Studija je rađena na velikom broju osoba a malo ljudi zna da je

rađena sa ciljem da se otkrije koja je krvna grupa najopasnija.

Svima su poznate četiri osnovne krvne grupe i koje imaju veze sa

prednostima evolucije a one su: A, B, AB, 0.

Kada se osobi koja ima krvnu grupu A da krvna grupa B jako su velike

šanse da će se stvoriti krvni ugrušak .

Kada je riječ o krvnoj grupi 0 treba da se zna da ona u sebi ima

antitigenaa i to je krvna grupa koja napada sve druge krvne grupe

sem naravno svoje.

One mogu primiti krv isključivo od iste krvne grupe ali mogu biti

davaoci bilo kojoj krvnoj grupi.

Interesantno za ovu krvnu grupu je njen faktor pa pozitivna može

davati određenim grupama a primati 0 i pozitivnu i negativnu.

Negativna grupa može dati svima a primiti isključivo 0-.