Njemačka ukida zabranu ulaska sezonskim radnicima ali samo ako su iz EU.. – Savjeti za deset
Vijesti

Njemačka ukida zabranu ulaska sezonskim radnicima ali samo ako su iz EU..

Na prijedlog Ministrice poljoprivrede Njemačka vladadoniela odluku da od

16.juna dozvoli ulazak u zemlju sezonskim radnicima ali samo članicama EU

i zone šengena bez restrikcija i izolacija.

Ministrica Julija Klekner je tražila da se dozvoli ulazak u zemlju za

oko osamdeset hiljada sezonskih radnika što je maksimalan broj obzirom

da pandemija korona virusa još nije okončana.

Prošle godine u Njemačku u ovo vrijeme je ulazilo više od tri stotine

hiljada radnika koji su uglavnom bili iz Poljske i Rumunije.

U svemu ovome i poslodavcima je naloženo da moraju primijeniti sve mjere

koje se vezuju za higijenske standarde u datoj situaciji,

Sa ciljem sprječavanja širenja korona virusa od samog početka će se napraviti

sezonski timovi i ako se desi da se razboli jedan radnik cijeli tim se izoluje.

Ova pravila koja su usvojena na snazi ostaju do kraja ove godine tačnije kako

je rečeno do 31,decembra.

Mnogima se ovakva odluka neće dopasti ali situacija je teška.

Oglasi – Advertisement