Danas je jako tzeško riješiti stambeno pitanje pa je plaćanje kirije

postalo uobilajeno i normalno.

Ovaj mladi bračni par je odlučio da to promijeni.

Donijeli su odluku da sebi naprave dvospratni dom i to za jaki malo novca

i uspjeli su za oko 2700 Km.

Cijene stanovanja na zapadu su jako visoke pa ova odluka mladog para djeluje

razumna ali i oistvarivca.

Oni su riješili da sami sebi naprave prostor za stanovanje od recikliranog

materijala kojeg su nalazili.

Cristijan je magistar arhitekture a supruga je završila studij namještaja

u Oksfordu oni su uspjeli da spoje svoje sposobnoisti.

na otpadu su nalazuli stare reciklirane drvene ploče i od njih su radili

zidove svog novog doma.

Prozore i sve drugo potrebno su nalazili na deponiji.

Sve su detaljno očistili a namještaj su presvukli drugim materijalom.

najviše se ponose prozorom koji jenapravljen od vrata veš mašine.

kada su sve završili a vodili su evidenciju iznos je bio hiljadu funti.

Naravno tokom gradnje nesebičnu pomoć su imali od prijatelja a napravili

su nešto posebno.

Pogledajte šta su oni to uspjeli da naprave: