Artem Karev se skoro našao u zaista nevjerovatnoj situaciji nakon što je

vidio dijete koje je izašlo kroz prozor stana a majka mu nije bila kod kuće.

Situacija je bila napetija od bilo kakvog filma.

Njemu je dvadeset osam godina a u Astani u kazahsrtanu je čuo vrištanje

u svom stanu .

OIzaša je na prozor i vido je malog dječačića sprat iznad svog kako visi na ivici prozora.

Nekoliko seku di kasnije dječak je počeo da pada a Artem ga je uhvatio i na taj način

je dječaku spasio život.

On kaže kako je začuo vrisak i izašao je na prozor i vidio je dijete kako visi.

Prepao se i sam a onda je samo pružio ruke u slučaju da počmne da pada.

Petnaestak sekundi poslije dječak je pao sa desetog sprata ali je on uspio da

uhvati dijete.

Dijete nije plakalo već je bilo smireno.

Gospodin Karev je nagrađen sa 1055 dolara a novac je dao dobrotvornoj organizaciji

koja se bavi pomaganjem u ugradnji sigurnosnih sistema za djecu porodicama oje to

sebi nisu u stanju priuštiti.