Nevjerovatno. Oni koji su sklopili rak na ivaj dan nbeće im uspjeti… – Savjeti za deset

Nevjerovatno. Oni koji su sklopili rak na ivaj dan nbeće im uspjeti…

Danas se čuju razne priče o tome koje su godine najbolje za sklapanje

braka i za planiuranje porodice.

Da li neki sluišaju savjete stručnjaka ili obave taj čin kada se njima

učini da je to najpovoljnije to je nepoznanica.

Za sve one koji su se već vjenčali onda bi trebalo da provjere da li ste to uradii

baš na dan koji je po svemu sudeći najgori za to

Urađeno je jedno istraživanje u vjenčanjima i rezultati su nevjerovatni.

Pratili su sve vjenčane parove u periodu od četrnaest godina a rezultati su iznenađenje.

Pratili su se sklopljeni brfakovi i razvodi kod određenih parova.

Kada se sve sabralo i saglefdalo došlo se do jednog interesantnog zaključka.

U sedmici postroje određeni dani kao i u mjesecu i godini na koje nikako nije dobro

izgovarato sudbonsono da.

Postoje određeni dani za koje se kaže da brak sklopljen tada ima da se raspadne.

takav dan je dna zaljubljenihkada se razvede pet puta više sklopljenih brakova

od običnih dana.

Taj dan jeste dan za ljubav ali nije nikako za brak.

Brakovi skloplkeni na taj dan se razvedu u 41 posto slučajeva

.