U zadnje vrijeme portali sve više pišu o katastrofama, smaku

svijeta a to su stvari koje najčešće čivjek izaziva a nastavlja

da strahuje od toga.

Čovjek može da nagađa a samo je jedan koji to zna i kada

bi se to trebalo desiti.

Da će se desiti kraj ljudske vrste i uništenje planete sve više

se vide neki znakovi koji vode ka tome.

Ti neki znakovi pokazuju da svijet polako ali neminovno ide ka

svome kraju.

Danas je sve više onih koji daju upozorenja i koji tvrde da su

već određene znakove pokazali a narednih 100 godina je neminovan.

Mnogi se pitaju kakav bi mogao da izgleda kraj svijeta velika većina

se složila daje tu pandemija ili neka prirodna katastrofa.

Ratovi su takođe potencijalni uništivači civilizacije.

Neki se okreću crnim rupama za koje svi znamo da postoje ali ima

jedan problem nije rečeno gdje se one nalaze.

Ukoliko bi se desio geomagnetni pomak okretanje polova juga i sjevera

sigurno bi se desila velika kataklizma.

najgore u svemu je činjenica da sam čovjek siječe granu na kojoj sjedi.

Na kraju se svede na čovjeka jer je on uzročnik svega.