Oni su pratili sve moguće promjene i njihov uticaj na zemlju i na

kraju su smogli hrabrost da saopšte da nas očekuje kako kažu pravi

haos jer će biti polave i to velike.

Za takvo šta se treba dobro pripremiti.

Studija je rađena na institutu za izučavcanje klimatskih promjena

a pokazalo se da će one uticati na cijeli svijet a posebno na nekoliko zemalja.

Stalno se ističe da smo zemlju naslijedili od predaka a posudili od nasljednika

zato se trebamo i pripremiti na ono što dolazi.

Mnoge zemlje će da budu pogođene polavama a posebno poplave će da osjete

SAD, Azija centralna Evropa a i ostatak svijeta će biti povremeno

pod uticajem neočekivanog nevremena.

Efekti staklenika sve su izraženiji i sve pogubniji jer se nivo svjetksih mora diže

ledenjacui se tope sa polave koje zadese su drugačije i neobičnije

i mnogo žešće i opASNIJE NEGO ONE RANIJE.

kAKO SE OČEKLUJE PODIZANJE PROSJEČNE TEMPERATURE ZRAKA U NAREDNIH DVADESET TRIDESET

GODINA TREBA SE PRIPREMITI.

vrijeme koje je pred nama će biti nepredvidivo turbulentno.