Ono što mnogi ne žele da shvate ali topljenje leda koje je ubrzano

neminovno vodi ka podizanju no+ivoa mora ali k deformisanju dna.

sa sveučilišta u Nizozemskoj je nedavno objavljena studija istraživanja

gdje se tvrdi da je morsko dno toliko deformisano da su mjerenja koja su

se radila u zadnih dvadesetak godina potpuno pogrešna.

Sateliti su u stanju pratiti mora ali nikako nisu unstanju da vide

kako se mijenja morsko dno i koje deofrmacije ono trpi.

Zbog nezamislive količine vode sateliti nisu mogli da daju

podatke bez grešaka koje su u ovom slulaju osam posto.

Nije samo voda krivac za deformacije na morskom dnu.

Balans na planeti se poremetio jer dok se led topi taj dio kopna se izdiže

vani na sjeveru a na jugu propada.

Kako se sve poremetilo jedna stvar se nijew uzela u obzir a to je povečanje

nivoa mora za o,1 milimetar godišnje.

Zbog veće količine vode dolazi do pomjeranja morskog dna ka dole

kada se svi ti podaci ponovo ubace u projecije dolazi se do toga da se sjevenri

pol polako približava velikoj britaniji.