Naslijedio kuću i nije znao štaće sa njom. Pomjerajući namještaj našao je bogatstvo… – Savjeti za deset

Naslijedio kuću i nije znao štaće sa njom. Pomjerajući namještaj našao je bogatstvo…

On je iz Francuske i naslijedio je kuću preminulih rođaka.

Nije znao šta bi sa tim a u njoj je našao pravo bogatstvo jer je

bilonovčića, zlatnih poluga u vrijednosti nekoliko milion eura.

Njegovi rođaci su bago jako dobro sakrili na raznim mjestima.

Ukupno je on pronašao 100 kilograma zlata u raznim varijantama a sve

je bio sakriveno svugdje po kući i to jako dobro tako da ga ni lokalni

aukcionar nije mgao da ga vidi.

Po procjeni aukcionara koji je cijenio prvobitno namještaj izjavio je

da je u kući pronađeno oko tri i po miliona eura.

Sve je slučajno pronađeno a želio je novi vlasnik da ostane anoniman.

Pomjerajući namještaj uočio je kovčežić oun zlatnih novčića.

Kasnije se pokazalo da je sve to kupljeno legalno u periodu 1950 i

1960 godine a u kući su nađeni i dokazi o kupovini.

On je zlato rasprodao kupcima u Francuskoj i drugim zemljama ali bi

se mogao suočiti sa problemom poreza.

Dužan je da plati 45 posto poreza za nasljedstvo ali i porez zadnje tri

godine prethodmnika.