Svjesni smo mi napretka tehnologije svakog dana i to je zaista čudo.

Pogledate neki stroj šta sve radi i šta može poput ovog kojeg vam

donosimo i shvatite sve.

Mnoge teške poslove za koje je trebalo mnogo ljudskih ruku preuzima jedan stroj

za kojeg ,nogi i ne znaju da postoji.

Tehnološki napredak je svakodnevno vidljiviji ali je i vidljivije da je sve

više ljudi bez posla zbog inih strojeva koji su napravljeni.

Oni olakšavaju posao ljudima širom svijeta ali uvijek je tu ali..-

Dešava se da hodate nekim od starijih puteva i vidite mnogo kocki

koje su poredane i složene i neki se pitaju a neki ne ko je mogao imati

toliko strpljenja dato složi.

Znamo kako je to nekada išlo.

Mnogo ručica za raditi i put se nparavi.

U to neko sretno doba kada se cijenio radi čovjekbilo je i smijeha.

Danas te kocke umjesto mnogoljudskih ruku slaže jedan mašina koju

opslužuje dva radnika.

Pogledajte video da shvatite kako to čudo radi: