Da bi se spoznalo kako žena regauje tokom odnosa treba prvo da se

znaju neke stvari o žesnkom orgazmu.

Oni koji se smatraju dobrim poznavaocima tog dijela kod žena reči će

kako ked se žena nađe u zanosu i strasti pored glasnog iskazivanja zadovokjstva

ali to ujedno znači ioplakivanje i radost a pmalo je i paćenički.

Urađeno je istraživanje kod se*sualno aktivnih žena i pokazalo se da

6t posto stenje kao bi ubrzale da partner završi što prije.

Njih čak osamdeset sedam posto stenje kako bi poboljšalo samopouzdanje

svog partenar.

Orgazam od žena se dešava najčešće u toku predigtre a većina žena to radi

kasnije radi stimulisanja patrtnera a sve da se partner osjeća bolje.

Istraživanje je pokazalo da žene uztišu i stenju kada im je dosadno

ilu kada im je neprijatan se*s a sve da se što prije završi.

Kada doživljavaju orgazam tada doista uzišu pa svakom srećno bilo kako bi

razotkrili da li su uzdasi pravi ili lažni.