Od davnina postoje neke stvari koje se rade a koje se kriju od naroda.

Razlog zbog skrivanja mnogih stvari od naroda ponekad je bizaran ali

da bi se držalo pod velom tajni i mistikom je pnekad glavni.

Mnogo se polemiše o msupstancama koje se znaju izbacivati iz aviona

na zemlju kako kažemo zaprašivanje.

Pitali smo se nogi zašto se te stvari rade i stigao je i odgovor na to.

Po saopštenju iz aviona se vrši zaprašivanje litijumom koji jako

pomaže mnogima kako bi se mogli boriti sa depresijom i bipolarnim poremećajem.

Mnogima nije poznato da postoje dokazi da je baš to ali se desilo da je

jedan od uposlenika objasnio koje su vizije ovakvog postupka.

Dokazano je da litijum dobijen na ovakav način ne šteti nikome i nije

nimalo štetana i doktori ga znaju propisivati kako bi se podspješilo

lučenje hormona sreće a to je serotonin.

Kada se saznalo za ovo odustalo se od eventulanih optužbi farmaceutskih kuća.

Ovdje je jako bitno da se ovakvim načinom , koristeći ove metode mogu da

se unište cijele civilizacije.

Zato se rade i vakcinacije stanovništva a sve je u svrhu zaštite.