Uvijek se jako bitne stvari dešavaju slučajno odnosno slučajno se snime

a dešavaju se po nekom zakomu koji nama nije poznat.

Na Antarktiku se desilo veliko čudo a sreću da to vidi i sve zabilježi

imao je jedan tim stručnjaka koji je slulajno bio tu.

Desilo se da se ledena ploča koju su nazvali A68 odlomi od grebena Larsen C i

tada se otkrio vodeni svijet koji nije viđen nikada .

Područje o kome je riječ obuhvata oko šest hiljada kvadratnih kilometara

a po prvi put je neko imao priliku da pogleda u njega.

Kako se o tome ništa ne zna nastoji se prikupiti što je moguće više

materijala i uraditi što više istraživanja.

Tim stručnjaka iz raznih oblasti sa raznim vještinama prikuplja podatke.

Za svakog naučnika je obvakav događaj jako uzbudljiv pa se prave smjene od po tri

sedmice boravka na tom mjestu radi istraživanja a da se prilika da svima.

Jako mnogo leda a jako bitno za nauku šta je skrivano.