Na tijelu devetomjesečne bebe se ispisuju ajeti iz Kur*ana koji sesmjenjuju ponedjeljkom i petkom…

0
486

Da smo svjedoci sve više neobičnosti i nelogičnosti i da postajemo

svjesni da je nešto veće od svih nas koje reguliše sve.

Desilo se da se na tijelu devetomjesečnog djeteta u Dagastanu počnu

pojavljivati dijelovi svete knjige i koji se smjenjuju svakog ponedjeljka i petka.

Roditeljiu početku nisu nikome govorilisve dok se jednog dana na tijelu

djeteta nije pojavila ispisana poruka” Pokažite moje znakove ljudima”.

U mjesecu ramazanu dijete nije uzimalo hranu a jelo je samo kada je za to

bilo predviđeno.

Dijete Ali Yakubov je od rođenja imalo pojavu prvo slova a kasnije ispisivanja

i dijelova teksta kako su rekli roditelji.

Na bradi dječaka je bio po mišljenju majke hematom koji se odjednom

pretvorio u natpis Allah.

Na jednoj dječijoj nozi ispisano je: ” Allah je stvoritelj svih bića”.

Vijest o toj pojavi navela je jako veliki broj vjernika da dolatze kući

dječaka što je primoralo kasnije i policiju da štiti kuću i porodicu.

Doktoriu Rusiji su pregledali dječaka i zbunjeni su ispisanim porukama.

Prije poruka na dječijoj koži ni majka ni otac nisu bili vjernici.

Kako se znakovi pojavljuju i iuzmjenjuju dva puta sedmično dijete ima

konstantnu temperaturu.

Mjesni imam kaže kako je zapisano da će se na ljudima pojavljivati ispisani

ajeti iz Kur*ana i da je to predznak primicanja sudnjeg dana.