Ovo je jedna formacija koja je fantastična, sasvim logična

ali i jako oravedna organizacija u čoporu vukova.

Kolona vukova koja se vidi na prvu ne pokazuje ništa ali…

Prva tri vuka u koloni su tu da prtine snijeg i to su najstariji

vukovi u čoporu,koji su i najbolesniji i najsposriji članovi zajednice.

Njih tri su tu da diktiraju tempo a u slučaju da naiđu na opasnost bit

će prvi žrtvovani,

Kada bi ostali na kraju kolone vjerovatno bi zaostajalai da bi se na kraju

izgubili i bili lak plijen .

Iza ta tri najstarija tri vuka ide pet najjačih vikova koji su i najbolji vukovi

u čoporu koje čine zajednicu i izvidnicu.

Iza njih u sredini se nalaze jednaest vučica.

Iza njih je drugih pet jakih vukova koji čuvaju kao odstupnicu i leđa čoporu.

na kraju skoro izolovan nalazi se vođa čopora koji tako iz daleka ima

pregled i odlilan pogled na cijelu kolonu i drži sve pod kontrolom.