Ponekad je dobro pogledati i poslušati šta rade stari narodi i šta prilaju.

Oni kažu da je jako bitan način na koji se odnosite prema novčanicama a to

svakako može da utiče na finasijsku situaciju u kući.

Od starih se mogu čuti i neki savjeti na koji način treba da se nosite

sa novcem a izdvojili smo neke od njih.

Evo nekih savjeta :

1- Kada treba pozajmiti novac ili tražiti povišicu i po vjerovanju povišica se tzraži srijedom

a svoj novac nikome ne pozajmljujte u utorak.

2. Ako ste u situaciji da tražite ili dajete zajam to bi trebalo da se radi ujutro

i što više da se trudite da vi ne tražite već ako može ikako dajite novac.

3. Plata treba da prenoći u ući i tog se pravila držite jer kada platununesete u kuću

ostavite je da prenoći.

4.Šta se komšijama ne pozajmnljuje

Komšijama možete pozaj,iti sve sem hljeba i soli jer po vjerovanjima te dvije stvari

ako posuđujete novčana sigurnost može napustiti ašu kuću.