oVAKVE MOZGALICE SU DOBRO DOŠLE SVIMA KAKO BI ISTETIRALI SVOJU

MOĆ ZAPAŽANJA, I UJEDNO DA VIDITE DA LI MOŽETE DA I KOLIKO

SE FOKUSIRATE NA NEKI ZADATI ZADATAK.

Ovaj zadatak koji je danas pred vama nije baš tako lako riješiti u zataom roku.

Malo je onih kojima to pođe za rukom jer pored osštrog oka potreban je i fokus.

Za danas vam je zadatak da pokušate među ovim brojnim kravama pronaći jednu

drugu životinju koja je sakrivena ali u pet sekundi.

Riječ je o psu kojeg treba pronaći, a mislimo da ćete se malo pomučiti oko toga.

Svi koji se prihvate zadatka neka rješenja išu u komentarima ali pošteno

o vremenu potrebnom za rješenje.

Naravno ovo je sve samo zabava pa nema potrebe da se opterećujete time

previše.

Odgovor vam nećemo davati većje na vama da sami riješite zadatak kako biste

sami sebe testirali.