Ovakve stvari su dobre osebno kada se nađe malo veće društvo

ili mnogobrojna familija da se zajedno rješava.

Umjesto gledanja televizije ili dopisivanja mobitelima evojednog zadatka

za koji smo sigurni da će mnoge dobro namučiti a ptrebno je jako mnogo

kako bi se našlo rješenje.

Ova fotografija je kada se pogleda bez uputa savim obična.

Pogledajte je a dozvoljeno je da svi traže rješenje i mišljenje drugih

vas nekad može navesti na pravo rješenje.

Na fotografiji je jedna misterija koju treba riješiti a djevojke koje

sjede kao i obično nam daju problem krozu svoje noge.

Vidi se da je društvo veselo jer su čaše u rukama ai ima problem.

Sada dolatzimo do tog zadatka aon je :

“Gdje su djevojci u sredini noge?”

Pokušajte to da riješite a rijetki su uspjeli.