Većina volida rješava mozgalice ili pitalice koje se postavljaju

a sve radi opuštanja a usput i izoštravanja svojih čula i vijuga.

Zna se desiti da za neku mozgalicu zaista treba dosta vremena da

bi se došlo do rješenja ali baš takve mozgalice su sve popularnije.

Kada se vidi nešto takvo većinu privuče da vidi da li je u stanju da

to riješi kako bi se dokazao.

Ovaj zadatak mozgalica je privukao mnoge koji su se okušali ali u zadatom

vremenu samo veoma rijetki su to i uspijevali.

Ovaj zadatak je malo drugačiji i teži od ostalih i zaista iziskuje mnogo

više vremena i gledanja vida i po nekoliko puta da bi se uočilo rješenje.

Treba mnogo toga vidjeti kako bi se shvatile neke stvari a sve u svrhu

dolaska do rješenja zadatka.

Oni kojima je to pošlo za rukom kažu da su se zainatili i dok nisu našli

rješenje a svjedoče da je zadatak drugačiji nego do sada.

Na početku se vidi dvanaest dječaka a kada se uradi njihova premetačina

pojavljuje se trinaesti dječak a nikom nije jasno odakle.

Na vama je da se zabavite i pokušate riješiti zadatak: