Da se dešavaju svakakve stvari svjedoci smo svakodnevno a ovo do sada

nije zabilježeno.

Desilo se u Gvalemali da je žena optužena za ktrađu odjeće iz lokalne

prodavnice u domorodačkoj zajednici.

Njoj je trideset pet godina Tomasa Cok Tipaz i morala je da kleči pred

masom u svom selu i da trpi da je majka i gradonačelnica išibaju.

Dobila je petnaest udaraca šibom i to prvih pet od majke dok je ostatak

od deset zadala gradonačelnica.

Ona je navodno uhvaćena u krađi a inije htjelA DA oda saučesnike i morala

je da bude na fudbalskom stadionu kako bi svi gledali kažnjavanje.

Na kraju šibanja ona prilazi svojoj majci sva u suzama i izvinjava se za

nedjelo koje je uradila.