Najgore u svemu što nikom nije jasno zbog čega se nešto ovako dešava.

Zbog čega se sjeverni pol pomjera ka Sibiru a u svemu je najgore što

magnetno polje zemčje u suštini čini osnovu globalne navigacije.

Zbog ovg nevjerovatno brzog pomjeranja naučnici moraju izdati hitne

dopune mapa kome koriste elektronski navigacioni sistem.

Niko još ne izlazi sa podacima zbog čega se to dešava i zbog čega se

magnetno polje sada kreće tako brzo.

Još prošle godine sjeverni pol je prošao Međunarodnu datumsku granicu brzinom

od 55 kilometara godišnje što je tri puta brže od kretanja od 1990 godine.

Odvaja se sada od Kanade i približava se Sibiru.

Svjetski magnetni model se ažurira na pet godina kako bi se obezbijedila

ova moderna navigacija.

Sljedeće bi trebalo da bude tek 2020 godine ali je ažuriranje bilo već potrebno

prošle godine 2018.

Pogledajte šta struka kaže o tome: