Kupio kuću i našao u njima tajna vrata a iza njih je našao ovo…

Kupio kuću i našao u njima tajna vrata a iza njih je našao ovo…

Danas kada uspijete da skupite novac i kupite kuću riješite veliki

problem koji ste imali u životu.

Ovaj par je sve to uradio i kupili su oni kuću.

Prilikom useljenja nastojali su da srede ormare, kutije a pod nisu

gledali jer nije bilo u lošem stanju.

Nakon nekog vremena na podu su primijetili nešto neobično pa se

supruga obratila suprugu da pogleda o čemu je riječ.

Na pdou su se nalazila ugrađena vrata koja su negdke sigurno vodila.

Met je povukao ručku na vratima i kako je otrgnuo vrata digla se velika

prašina pa su sačekali da se slegne.

Kada se sve sleglo vidjeli su jednu kutiju u otvoru.

kako je kutija bila prilično teška interseovalo ih je šta je u njoj.

Kako je kutija bila zaključana a ključa nije bilo tražili su rješenje.

kako otvoriti kutiju a ne oštetiti je.

Napokon su uspjeli i kada su je otvorili vidjeli su da je kutija puna

metalnog novca a ujednom se ćošku nalazilajošjedna manja kutija.

Ta kutijica je bila kovčežoć sa blagom.

Kutija je bila puna raznih valuta iz Britanije ai dolara.

neki su datirali više od stotinu godina u prošlost.

loading...

About The Author

Related posts