kako su ratna zbivanja uvijek imala velike uticaje na porodice i ljude

na više načina kako fizički tako i psihički.

Ratna zbivanja su natjerala mnoge da u svojim dvorištima naprave skloništa

gdje bi se skrivali kada dođu nedaće.

Danas su rijetki koji znaju da takva skloništa postoje.

Tako se desilo da je par kupio kuću a u dvorištu su pronašli bunker

koji je namijenjen za život više porodica a bio je atomsko sklonište.

Nisu znali šta se dole nalazi.

Našli su stepenice oje vode dole četiri i po metra u mrak.

Kako su bilemetalne malo su zahrđale i vidi se da deceneijama nisu korištene.

Sišli su pitajući se šta ih dole čeka ali se nisu nadali ničem posebno zbog dugog stajanja.

Kako je krajem drugog svjetskog rata vođena borba oko teritoeije u Evropi između

Sovjetskog Saveza i Ujedinjenih država narod je tražio načon da se zaštiti.

Kako su i Sovjeti razvili nbuklearno oružje počeo je rat stavoba koji je obilježio

drugu polovinu dvadesetog vijeka.

Tada su se gradili bunkeri ili skloništa duboko pod zrmljom za visoke činovnike.

Ovo je jedno od takvih  a evo kako je izgledalo.