Pokicija je zaprimila poziv i odmah su se zaputili na lice mjesta.

Kada su stigli na prijavljeno mjesto i kada su vidjeli o čemu se radi

nisu mogli sami da vjeruju svojim očima.

Dogodilo se u Njemačkoj gdje je upućen poziv policiji da dođe kako bi

se sprihečila svađa u kući.

Policija je vidjela da se radi o nevjerovatnoj svađi između muškarca i papagaja.

Galama koja se čula iz kuće je zasmetala komšijama koji su pozvali policiju

bojeći se i nastavka i prerastanja svađe u nešto gore.

Kada je policija stigla vrata im je otvorio mladić kome je dvadeset dvije godine

a u sobi se nalazio i papagaj.

Policija je pitala o svađi i uzela je izjavu od momka.

Papagj pripada njegovoj djevojci išta god bi momak govorio papagaj je odgovarao

i kreštrao i vikao na njegovo vikanje.

kako papagj nije znao da priča ali je imitirao lavež psa.

Policija je obavila zadatak i ustanovljeno je da nema povrijeđenih i nema porodične svađe.