Koje su tajne stogodišnjaka koji puše? – Savjeti za deset

Koje su tajne stogodišnjaka koji puše?

U ovom vremenu sve se više govori o štetnoszi pušenja i to treba

shvatiti ozbiljno.

Naravno uvijek se pažnja usmjerava i ka onima koji troše cigarete

a dožive duboku starost čak i preko stotinu godina.

Ovo je nešto što je mnoge zainteresovalo pa se posvetila pažnja tome.

Svaki pušač kada ga pitate će vam reći da zna da je to štetno i da

pušenje cigareta može prouzrokoivati i msrt.

Kako postoje pušači kako smo rekli koji dožive duboku starost pa se

pitao koja je to njihova tajna.

Inetersantno je da se nakon dugo vremena praćenja i istraživanja ustanovilo

da osobe koje dožive duboku starost zahvalu trebaju dati jednom genu.

Taj gen koji postoji kodosoba koje su dugovječne je mnogo otporniji

na štetnost duhanskog dima i produkata pušenja.

Drtugikod kojih taj gena nije aktivan imaju jedanaest posto veće šanse

da dobiju neku ipasniju bolest.

Ima tu jako mnogo faktora koji mogu i utiču na taj gen dugovječnosti

a niti jedan od njih ne utiče na dugovječnost kao taj gen-.