Tehnološki napredak sa sobom svakako nosi mnoga olakšanja velikoj

većini ili će uskoro tako da bude.

Kada se vidjelo o čemu je riječ ostaje samo nada da će biti što ranije.

Riječ je o tome da će se uskoro električna energija prestati plaćati

bar za vlastite kućne potrebe kada se istestira ovaj patent.

Danas bez električne energije je nezamislivo bilo šta ali kako se čini

plaćanje bi moglo postati prošlost.

Patent koji je u testnoj fazi omogućava proizvodnju dovoljne količine

električne energije koja je dovoljna za dvadeset četiri sata.

Naravno sve je predmet rada stručnjaka jedne komapnije u Indiji kja je

već napravila za široke narodne mase jeftin automobil.

kako je baš u Indiji veliki broj domaćinstava bez struje ovakvo biciklo

je već u fazi testiranja u domaćinstvima a sve kako bi im se omogućio

koliko toliko bolji život.

Kako su istakli dnevno voženje ovog bicikla od jednog sata proizvede

električne energije dovoljne za naredna dvadeset četiri sata,