Kada Vojislav kaže kako se zove ili pokaže ličnu ljudi umiru od smijeha…. – Savjeti za deset

Kada Vojislav kaže kako se zove ili pokaže ličnu ljudi umiru od smijeha….

U životu postoje stvari na koje se nikako nije moguće uticati i koje

se moaju prihvatiti takve kakve jesu.

To je mimo naše volje i najgore je da se masa stvari dešava mimo naše volje

kada većina nema moć odlučivanja o bilo čemu.

U tu kagegoriju spadaju i naša imena i prezimena pošto naslijedimo do roditelja

prezime a ime nammdaju i valja ga nositi,

Djeci se daju imena iz razno raznih razloga ( po članu porodice radi čuvanja uspoene,

verskom liku ili liku iz filma ili estradnoj zvijezdi ).

Mnogo je onih koji shvate da im je to ime hendikep i imaju ponekad problema kako na

ljubavom tako i na poslovnom planu.

Dolaskom punoljetstva mnogi se oduličuju na promjenu svog imena da bi prestalo ismijavanje

okoline ili drugih razloga.

Ovaj gospodin o kome danas govorimo je iz sela Majuru kod Šapca novinarima kaže kako je

zbog imena mnogo popuarniji u Srbiji i često izaziva smijeh kod ljudi.

On se zove Vojislav Šoljić i sam kaže čim kaže svoje ime počnu se smijati.

Posebno se to dešava kada se nađe ispred nekog šaltera kada pokaže ličnu.

Kada on kaže svoje ime većina se sjeti lika iz serije Srećka Šoljića a on ga zove rođakom.

Njemu je jakovažno da su njegova djeca ( kćerka i sin ) takvi da prihvataju šale na svoj račun.