Kada je neaktivnost partnera izražena u krevetu treba provjeriti da nije bolest u pitanju?

0
224

Istraživanja se rade po svim temama a u ovom je učestvovalo više

od osamdeset osam hiljada muškaraca.

Prosječna starosna dob je pedeset šest godina i pokazalo se da oni koji

imaju dijabetes tri puta imaju veću vjerovatnoću da će zakazati u krevetu.

Pet posto muškaraca koji imaju dijabetes imaju erektilnu disfunkciju.

Kroz praćenje se pokazalo da oni koji imaju dijabetes imaju i tendenciju

erektilne disfunkcije i to desetak godina ranije.

Postavlja se pitanje kako visina šećera u krvi djeluje na aktivnost u krevetu.

Poznato je da dijabetes zna oštetiti nervni sitem i krvne sudove koji su

bitni za erektilnu funkciju,

Pokazalo se da je još jedna posljedica ovakvog stanja a to su srčane bolesti.

naravno povezanost krvnih sudova i srca je očita i normalno je da utiču jedno na drugo.

kada se osjeti erektilna disfunkcija tada se pokazalo da u polnom organu

ima manje krvnih sudova koji donose krv iz srca i u srce.

Kako se danas dijabetes da kontrolisati pa samim tim i funkcija polnog organa se

da poprvaiti i spriječiti njegocvo opadanje.

Tri puta sedmično treba da se jedu orašasti plodovi koji čak trideset pet posto

smanjuju rizik od nastanka dijabetesa.