Svjesni smo da se tokom ljeta smjenjuju topli dani,ali i dan ljetnih oluja i pljuskova,pračeni nerijetko s grmljavinom.


Kada grmi treba izbjegavati stajanje ispod drveća,ili blizu prozora.Sada su naučnici rekla da se treba kloniti i pranja sudova.

Ljekari iz američkog centra za kontrolu bolesti kažu da bi ljudi trebali da izbjegavaju sve aktinosti koje su zasnovane na vodi,ukljujući i tuširanje kao i pranje sudova.Kko kažu,to smanjuje rizik od udara groma.

Predavač fizike na Univerzitetu Nottingham Trent, dr Džejms Rolings, rekao je da je to zbog načina na koji se aktivira grmljavina. U tekstu objavljenom u “The Conversation”, on je objasnio da postoje dva osnovna elementa koji pomažu da oluja napreduje – vlaga i vazduh koji se diže.

„Visoke temperature i vlažnost stvaraju velike količine vlažnog vazduha koji se diže u atmosferu, gdje se može formirati u grmljavinu. „Oblaci sadrže milione vode i kapljica leda i njihova interakcija je ono što dovodi do stvaranja munja. „Kapi vode koje se dižu sudaraju se sa padajućim kapljicama leda, prolazeći kroz njih negativni naboj i ostavljajući sebe sa pozitivnim nabojem“, rekao je on. Dr Rolings je rekao da se u oluji sa grmljavinom oblaci ponašaju kao veliki generatori, koji razdvajaju pozitivna i negativna naelektrisanja kako bi stvorili razdvajanje između oblaka. Kako se oblaci kreću ka zemlji, oni stvaraju suprotan naboj u zemlji. To je onda ono što privlači udar rasvjete prema tlu.

Iako mislite da ako ste unutra, onda ste sigurni od povrede, to zapravo ipak nije slučaj. „Ako grom udari u vašu kuću, struja bi pratila put najmanjeg otpora prema zemlji. „Stvari kao što su metalne žice ili voda u vašim cijevima pružaju pogodan provodni put za struju da prati do zemlje. „Tuš pruža obe te stvari (vodu i metal), što ga čini idealnim putem za struju. „To bi moglo da pretvori taj lijep opuštajući tuš u nešto mnogo manje opuštajuće“, rekao je. On je objasnio da osim što treba da se držite dalje od vode, treba izbjegavati i oslanjanje na betonske zidove. To je zato što se nekad beton ojačava metalnim gredama. Takođe bi trebalo da izbjegavate korištenje aparata priključenih na utičnicu.