Karl Gustav Jung zajedno sa Frojdom smatrali su se modernim ocem

moderne analitičke psihologije u kojoj se razlikuju kako kolektivno

tako i lično nesvjesno.

Uslovi posmatranja kje je on postavio ne zastarijevaju.

Njegov pojam ” kolektivno inesvjesno” je jedan od uticaja na nastanak

i razvoj ličnosti kod judi.

Tu je podrazumijevao predispozicije koje karakterišu sve ljude i grupe judi

bez obzira koje su starosne dobi i spola.

Sva ljudsak bića imaju neku zajedničku težnju koja se vezuje za društveneni

smisao a ima više arhetipova.

Psihološki tip nije nešto statično već se to mijenja sa kursom života.

Jung dalje tvrdi da je psihologija oruđe koje ima najviše potencijala kojim

se razumijeva ljudska priroda i koja može da spasi čovječanstvo od sebe.

jako je potrebno da razumijemo ljudsku prirodu jer je jedina opasnost

koja postoji ako je čovjek sam.

On je i sam velikamopasnost i mi smo bijedno nesvjesni toga.

O čovjeku ne znamo ništa ili znamo veoma malo su riječi čuvenog naučnika.